Polityka prywatności

ZAŁ.1 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 12 lutego 2018r. i może być zmieniana odpowiednio jak Regulamin. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zostało zastąpione określeniem „Ty”,  „Usługodawca” – „My” , „Dystrybutor” – „Doradca”

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Przetwarzamy Twoje dane tylko w przypadku udzielenia nam takiej zgody i w celach, na które ją wyraziłeś.
Szczegółowe zasady przetwarzania danych określone są pod adresem URL: https://www.modniewoknie.pl/klauzula-informacyjna


§.1 PRZECHOWYWANIE LOGÓW Z DANYMI

1. Zważywszy na specyfikę ruchu internetowego oraz ogólnie przyjętą praktykę administrowanie serwerami przechowujemy zapytania skierowane do naszego serwera. Przechowywane dane mają następujący zakres:

a) Adres IP komputera wysyłającego zapytanie.
b) Nazwę urządzenia zapewniającego dostęp do sieci Internet jeśli pozwala ono na jego identyfikację.
c) Czas przyjścia zapytania do naszego serwera.
d) Pierwszy wiersz żądania http/s.
e) Adres URL strony wywołującej zapytanie czyli przekierowującej do naszej witryny.
f) Kod odpowiedzi http serwera.
g) Informacje o błędach zapytań http/s i błędach naszych aplikacji internetowych.
h) Informacje o jądrze przeglądarki internetowej generującej zapytanie.

2. Informujemy, że dane te nie są możliwe do skojarzenia z konkretną osobą. Służą nam one do analizowania jakości działania naszych serwisów oraz rozwiązywania potencjalnych problemów technicznych, które nam zgłosisz lub wykryjemy we własnym zakresie.
3. W/w dane przechowujemy przez okres od 2 do 54 tygodni.

§.2 BEZPIECZEŃSTWO

1. Dostęp do Konta jest szyfrowany kluczem 256 bitowym SSL.
2. Logowanie do Konta jest możliwe wyłącznie po wpisaniu Hasła. Zalecamy zmieniać Hasło co najmniej raz na 30 dni, nie rzadziej niż co 90 dni. 
3. Na Koncie nie są przechowywane żadne informacje kartowe ani dane dotyczące zdrowia, religii, statusu społecznego czy poglądów.
4. Nie zalecamy ustawiać przeglądarki w taki sposób by zapamiętywała Hasło.
5. Zalecamy wylogować się z Konta po zakończeniu korzystania. 
6. Nie prosimy nigdy o podanie Loginu i Hasła do Serwisu.

§3 ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

1. Zbieramy następujące dane na etapie Rejestracji lub logowania: adres e-mail, adres IP.
2. Możesz zezwolić na pobranie danych o Twoim położeniu przez przeglądarkę. Pomoże to w ustaleniu jaki Doradca powinien się z Tobą skontaktować.
3. Przed wysłaniem wyceny prosimy Ciebie o podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres montażu.
4. Jeżeli jesteś zalogowany dane przypisane do Konta jak: adres e-mail, imię, nazwisko, adres montażu możesz w każdej chwili edytować.
5. Dane wskazane powyżej zbieramy w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy o utrzymanie dostępu do Konta, zmiany bądź jej rozwiązania lub/i prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
6. Dane takie adres e-mail i numer telefonu zbieramy na potrzeby wysyłania informacji handlowych jeżeli wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie. Brak zgody uniemożliwia realizację Usługi, o której mowa w §4 ust. 2 pkt. b Regulaminu.
7. Dane takie jak adres e-mail i sposób korzystania przez Ciebie z Usług mogą zostać użyte przez nas w ramach tzw. usprawiedliwionego celu/uzasadnionego interesu na potrzeby zapytania się Ciebie o opinię/poziom zadowolenia/ocenę jakości.
8. Dane z cookies przetwarzamy w celu niezbędnym do reklamowania się w Internecie, zgodnie z deklaracją wykorzystania przez Nas cookies.

§4. PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH

1. Przesyłanie informacji handlowych i Twoja zgoda jest niezbędna do tego by Doradca wskazany przez Ciebie lub inny wybrany przez Nas mógł przedstawić Ci aktualną ofertę produktową, ofertę promocyjną lub rabat. 
2. Na podstawie  udzielonej zgody będziemy kontaktować się w celu przedłożenia ofert rabatów lub promocji mających związek z wysłanymi przez Ciebie wycenami. Jeżeli wyceny są zamknięte/zrealizowane możemy także informować Ciebie o nowych ofertach jakie dla Ciebie przygotowaliśmy.

§5. COOKIES

1. Korzystamy z Google Analytis do tworzenia statystyk. 
2. Możesz poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć.
3. Wyrażasz zgodę na przetwarzanie cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
4. Przetwarzamy cookies związane z utrzymaniem sesji logowania. Wyłączenie cookies z poziomu przeglądarki może uniemożliwić zapewnienie ciągłości w dostępie do Konta.


§6. ODNOŚNIKI DO STRON ZEWNĘTRZNYCH

1. Nasza strona może zawierać odnośniki (linki) do serwisów www, które nie są administrowane przez Nas. Mimo ich uprzedniej weryfikacji nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich jakość i bezpieczeństwo. Zachęcamy do zapoznania się z treściami opisującymi bezpieczeństwo ich użytkowania przed rozpoczęciem ich przeglądania.