KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Postanowienia ogólne

Przedstawiamy informacje dotyczące najważniejszych zagadnień związanych z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony i wykorzystania danych osobowych min. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako „RODO“).

Dane Administratora:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anwis sp. z o.o. z siedzibą ul. Smocza 16/18, 87-800 Włocławek, dalej jako „Administrator“ lub „My“.

Kontakt:
- Telefon: +48885779933
- E-mail: witamy@modniewoknie.pl
- Formularz kontaktowy: https://www.modniewoknie.pl/kontakt
- Pisemnie na adres: Smocza 14/16, 87-800 Włocławek z dopiskiem „Modnie w Oknie”.
- Osobiście pod adresem: Spółdzielcza 3, 87-800 Włocławek

Cele przetwarzania danych osobowych, ich podstawa prawna oraz czas przetwarzania:

Czynność:
Kontaktuje się Pani/Pan z Nami za pomocą telefonu lub drogą elektroniczną
Jaki jest cel przetwarzania danych?
Udzielamy odpowiedzi na pytania i prowadzimy komunikację.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO – utrwalenie komunikacji i odpowiedzenie na pytania/przeprowadzenie rozmowy.
Jak długo przetwarzamy dane?
24 miesiące.


Czynność:
Zakłada Pani/Pan konto na stronie „modniewoknie.pl“
Jaki jest cel przetwarzania danych?
Realizacja umowy o świadczenie usługi zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem URL: https://www.modniewoknie.pl/regulamin-serwisu
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO.
Jak długo przetwarzamy dane?

6 lat od dnia rozwiązania Umowy (na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych).


Czynność:
Bierze Pani/Pan udział w konkursie organizowanym przez Nas
Jaki jest cel przetwarzania danych?
Przeprowadzenie konkursu zgodnie z regulaminem konkursu dostępnym na stronie konkursu.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO.
Jak długo przetwarzamy dane?
6 lat od dnia zakończenia konkursu (na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych).


Czynność:
Zgadza się Pani/Pan na otrzymywanie informacji handlowych
Jaki jest cel przetwarzania danych?
Wysyłanie informacji handlowych zgodnie z udzieloną zgodą oraz otrzymanym obowiązkiem informacyjnym szczegółowo opisanym w pkt. 2 niniejszego dokumentu.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 pkt. a RODO.
Jak długo przetwarzamy dane?
6 lat od dnia zakończenia konkursu (na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych).


Czynność:
Archiwizujemy Pani/Pana dane osobowe i komunikację lub proces obsługi.
Jaki jest cel przetwarzania danych?
Stosowanie się do przepisów podatkowych oraz rozpatrywanie reklamacji lub sporów.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO (przepisy podatkowe w zakresie retencji faktur).
Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO – obsługa reklamacji, roszczeń.
Jak długo przetwarzamy dane?

6 lat od dnia zakończenia procesu obsługi (na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych), 5 lat jeżeli dane są przetwarzane na potrzeby podatkowe.


Czynność:
Przekazujemy naszym Dystrybutorom kontakt do Pani/Pana.
Jaki jest cel przetwarzania danych?
Umożliwienie dystrybutorom wybranym przez Panią/Pana lub znajdującym się najbliższej wskazanego przez Panią/Pana adresu zamieszkania lub miejsca montażu produktu celem przygotowania oferty, omówienia szczegółów, przedstawienia specyfikacji, pomocy, doradztwa, kontaktu lub innej formy prezentacji produktu.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO – przedstawienie oferty następuje przez Dystrybutora (nie staje się on jednak samodzielnym administratorem i nie ma prawa do samodzielnego kontaktu z Panią/Panem).
Jak długo przetwarzamy dane?
6 lat od dnia zakończenia procesu obsługi (na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych).

Czynność:
Badamy poziom satysfakcji z Naszych produktów oraz usług.
Jaki jest cel przetwarzania danych?
Sprawdzenie jak użytkownicy korzystają ze strony „modniewoknie.pl“ lub stron konkursowych – odbywa się to bez powiązania z Pani/Pana danymi osobowymi. Zapytanie o opinię i poziom zadowolenia z obsługi klienta.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO – analityka stron internetowych zgodna z ich politykami prywatności.
Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO – weryfikacja czy proces obsługi klienta jest prawidłowy.
Jak długo przetwarzamy dane?
Do czasu usunięcia cookies – zgodnie z Polityką Pywatności strony. 3 miesiące od dokonania przez Panią/Pana zakupu.

Kategorie odbiorców danych osobowych
Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być następujące podmioty:
a) upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (dla przykładu sądy czy organy państwowe),
b) Dystrybutorzy produktów marki ANWIS. Pełną listę można znaleźć pod adresem: https://www.modniewoknie.pl/wyszukaj-lokalnego-sprzedawce
c) świadczące usługi:
I. pocztowe i logistyczne
II. drukarskie i archiwizacyjne,
III. informatyczne i telekomunikacyjne,
IV. doradcze, audytorskie i kontrolne,
V. prawne

Pani/Pana prawa:
Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt z Nami.

Źródła pochodzenia danych i ich kategorie:

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres potencjalnego montażu Naszych produktów bądź świadczenia usług, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, preferencje dotyczące naszych serwisów („modniewoknie.pl“ lub stron z konkursami),  historię Pani/Pana zainteresowań związanych z Naszą ofertą prezentowaną w wycenach na stronie „modniewoknie.pl“ , adres zamieszkania lub inne dane jaki Pani/Pan poda.

Dane pozyskujemy poprzez formularze kontaktowe, podczas rozmów telefonicznych, poprzez wysłanie e-maila, za pośrednictwem naszych serwisów („modniewoknie.pl“ lub stron z konkursami), za pośrednictwem naszego profilu social media w serwisie Facebook lub Instagram.

Wymóg a dobrowolność podania danych osobowych:

Kontakt z Nami jest dobrowolny. Wyrażenie zgody także jest dobrowolne. Zawarcie Umowy jest dobrowolne jednakże niezbędne do świadczenia usługi/usług zgodnie z regulaminem lub ofertą danej usługi.

2. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych

Administratorem danych jest Anwis sp. z o.o. z siedzibą ul. Smocza 16/18, 87-800 Włocławek. Wyrażenie zgody  na otrzymywanie informacji handlowych (oferty, rabaty, oferty promocyjne) dotyczących produktów marki Anwis jest dobrowolne. Informacje mogą być przesyłane e-mailem (jeżeli Pani/Pan zgodzi się na taką formę kontaktu) lub telefonicznie, w tym SMS przez Administratora danych lub Dystrybutora (lista Dystrybutorów jest dostępna na stronie internetowej modniewoknie.pl, zakładka „Znajdź doradcę“), którego Administrator Danych upoważni do kontaktu i przedłożenia oferty. Zgodę można cofnąć w każdym czasie.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

Będziemy komunikować się do czasu cofnięcia zgody. Dane o wyrażeniu zgody oraz nasza komunikacja będą jednak przetwarzane na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przez okres do 10 lat. 

Dane będą przetwarzane przez podmioty współpracujące z nami w celu zapewnienia obsługi informatycznej lub obsługi procesu komunikacji wyłącznie w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do kontaktu z Państwem.